Pregled opreme za sprečavanje pada sa visine


Kompanija VERTECH nudi usluge inspekcije lične zaštitne opreme (PPE) po meri za kompanije koje se bave radom na visini i aktivnostima na otvorenom. Naše usluge se kreću od: inspekcije i izveštaja o postojećim sistemima, preko kompletne inspekcije, procene, obeležavanja i evidentiranja sve specijalističke opreme za rad na visini / ograničenom prostoru / aktivnosti na otvorenom i uvođenja sistema najbolje prakse. Naši klijenti se kreću od individualnih tehničara za pristup užadima sa jednim kompletom opreme za pristup užadima do vatrogasnih i spasilačkih službi u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, podzakonskim propisima i standardom SRBS EN 365.


Imamo odobrenja za periodični pregled lične zaštitne opreme za sprečavanje padova sa visine većine renomiranih svetskih proizvođača LZO za sprečavanje padova sa visine.

PRIJAVA