Lifeline sistemi


Sistemi za zaštitu od pada omogućavaju bezbedan uspon i spuštanje na bilo koju visinu i dubinu na postavljenim vertikalnim šinama ili sistemima užadi, ili na površinama sa rizikom od pada na horizontalne sisteme užadi ili šine, kao i slobodno kretanje kroz sistem zaštitne ograde i tačke sidrenja. Sistemi za zaštitu od pada koriste se na primer na: Tornjevi, dimnjaci, nadzemni rezervoari, stubovi mostova, jarboli, nosači antena, mašine i pogonska oprema, visoki regali i industrijska postrojenja, zgrade i fasade, u šahtovima, jamama i na bazenima u sektoru voda i otpadnih voda. Kompanija VERTECH nudi bezbedna i pouzdana sveobuhvatna rešenja ne samo za nove projekte već i za postojeće uslove.

PRIJAVA