Obuka za rad na visini


Obuka se vrši za sve radove koji se obavljaju na visini, a to su pre svega radovi u industrijskim sredinama, radovi u građevinarstvu ( monteri, fasaderi, krvopokrivači, zidari). Zatim tu je obuka i za radove za radnike koji rade na visini za mobilnu telefoniju na stubovima sa zračenjima.


Obuka važi i za sve one koji se penju na konstrukcije, kao što su skele, merdevine, kranove, kao i one koji rade i održavaju hortikulturu na visokim objektima.


Radnici se obučavaju i po programu spašavanja i evakuacije iz industrijskih vertikalnih sredina, sa svih mesta koji su u vezi sa građevinom, skučenim prstorima, stubovima pod visokim naponom. Svaki radnik obavezno prolazi obuku spašavanja i iz vertikalnih područja, porušenih objekata u zemljotresima u ruralnim područjima i drugo.


Pored obuke, rad na visini podrazumeva i posebnu opremu, zaštitno odelo, Šlem i užad koji radnika drže na sigurnom, čak i u slučaju pada.


Kompletna obuka se vrši u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, podzakonskim propisima i važećim standardima koji važe za navedenu oblast.

PRIJAVA