ZAŠTITNI POJASEVI

Pojasevi služe da omoguće lakše povezivanje osoba, užadi i naprava. Obzirom na vrstu zaštite mogu štiti deo trupa ili celi torzo i butine, zavisno o zahtevima posla/ sporta.

 

Petzl oprema je izrađena od materijala čija su vlakna otporna na karakteristi čne uslove rada i opterećenja, pri čemu je i konac koji se koristi za šivanje kompatibilan sa materijalom, pa oprema u potpunosti ispunjava svoju namenu. Pojasevi se izrađuju u različitim nijansama i bojama kako bi se olakšao vizualni pregled. Petzl pojasevi su podeljeni na PROFESIONALNE i SPORSTSKE.

 

Oprema treba odgovarati merama osobe koja je nosi, s tim što je i osigurana mogućnost prilagođavanja, tako da se pojedini delovi mogu prilagoditi konstituciji tela, a samim tim omogućavaju bolje prianjanje uz telo.

 

Zaštitni pojas služi za lak še povezivanje osobe sa elementima opreme za rad na visini. Na pojasu se nalaze nosive tačke (tačke opterećenja) koje su osigurane prstenovima preko kojih se osoba spaja s užetom. Obzirom na tip sigurnosnog pojasa možemo razlikovati karakteristične tačke spajanja kao na slici ispod.

 

 

 

Zavisno od načina rada i vrste zaštite, zaštitni pojasevi se dele na četiri grupe:

 

 1. Poziconi pojas
 2. Sedni pojas
 3. Zaštitni pojas za celo telo
 4. Kombinovani radni pojas

 

 1. Pojas za pozicioniranje služi za ograničeno kretanje,zadržavanje određene pozicije i položaja tekom rada na visini.  Karakterišu ga dve tačke, B1 i B2, koje omogućavaju korišćenje užeta za pozicioniranje.
 2. Sedni pojas uglavnom služi za izvođenje akcija spašavanja, ali se može koristiti i kao pojas za pozicioniranje. Glavna karakteristika je da se sedni pojas sastoji od pojasa oko struka i oko butina i ima jednu centralnu prednju tačku za opterećenje (tačka A), a može imati i tačke B1 i B2 za pozicioniranje. Primarni zadatak pojasa je da zadrži korisnika u radnom položaju i pridrža na mestima gde postoji rizik od pada. Kaiševi za sedenje nalaze se što je moguće bliže telesnom središtu gravitacije. Primer sednog pojasa je PETZL pojas SEQUOIA SRT.
   

   
 3.  

 4. Zaštitni pojas za celo telo (jednodelni pojas) služi prvenstveno za sprečavanje pada kod radova na visini i penjanja na visinu. Karakterišu ga dve tačke karakteristične za pojaseve za zaustavljanje pada – tačke spajanja C i D. Primer jednodelnog pojasa je dečiji PETZL pojas OUISTITI.
   

 5.  

 6. Kombinovani pojas može se koristiti za sve namene jer objedinjuje sve tri vrste pojaseva zbog toga što na sebi ima sve osnovne spojne tačke: A, B1, B2, C, D. Nastao je spajanjem sednog i zaštitnog pojasa za celo telo u jednu celinu, pa se i najviše primenjuje pri radu na visini i spašavanju. Primer kombinovanog pojasa je profesionalni PETZL pojas AVAO BOD CROLL FAST.