KANJONING – Načini trenja i vezivanja za HUIT

Kanjon je rečna dolina čija dubina premašuje polovinu raspona (raspon je rastojanje između vrhova strana). To su veoma duboki delovi rečnih dolina, koji mogu biti usečeni i više stotina metara a čije je dolinsko dno svedeno na širinu rečnog toka.

 

U našem regionu ali i u Evropi, najdublji je Kanjon reke Tare na deonici kod Obzira u Crnoj Gori. Tu njegova dubina iznosi 1300 m. Duboke kanjone u regionu usecaju i Morača (kanjon Platije, dubok do 900 m), reka Piva (kanjon ispod Pivske planine, dubok 1100 m), Drina (ispod Zvijezde, dubok 1000 m) itd. Poznati kanjoni u Srbiji su kanjoni Gradca, Đetinje, Resave itd.

 

KANJONING je rekreacija na otvorenom koja predstavlja spuštanje niz rečne doline (kanjone). Za razliku od drugih sportova kao što su rafting, kajak ili hidrospid, Kanjoning se izvodi pešice bez upotrebe kanua ili gumenih čamaca. Putevi su podeljeni u dve kategorije : vodeni i suvi, i to delimično određuje vrstu opreme koja se koristi. U svakom slučaju uvek se spusta niz reku/kanjon (nikada obrnuto), koristeći užad, gde je mogućne skakanje i ronjenje. Jedan od uređaja za spuštanje niz uže je Petzl HUIT.

HUIT se koristi za spuštanje na jednom ili duplom užetu. Kvadratnog oblika radi smanjenja uvijanja užadi. Napravljen je od kovanog aluminijuma visoke čvrstoće.
Mala rupa se po potrebi može koristiti sa tankim užadima ili kao deo za kačenje druge opreme. Možete ga poručiti OVDE.

Podešavanje trenja na HUIT-u

 

 

Način na koji se uže ubacuje u HUIT omogućava odabir veličine trenja pogodne za planirani skok, u zavisnosti od terena, situacije, prečnika užeta, težine korisnika… Izbor se mora izvršiti pre pokretanja rapela.


 

 

Vezivanje HUIT-a

 

Da biste se zaustavili na rapelu i oslobodili ruke, morate napraviti tie-off.

 

  • Veza HUIT-a u režimu normalnog trenja


  • Veza HUIT-a u režimu vertaco trenja

 


 

  • Caver-style HUIT veza u vertaco režimu trenja

 

UPOZORENJE: ovo vezivanje može biti teško poništiti ako noge korisnika nisu na potpornoj površini.