Primarna upotreba ZIGZAG-a

RIG je samokočioni uređaj za zaustavljanje / spuštanje koji se može koristiti bilo na pojasu ili na sidru.

 

ZIGZAG uredjaj za spuštanje omogućava korisniku da se efikasno i lako kreće. Lanac pruža preciznost i fluidnost pri kretanju. Kolotur je montiran na kuglične ležajeve kako bi se omogućilo lagano podizanje lakta. Može se koristiti ili na duplim užadima ili na jednom užetu, pružajući veliku svestranost. Donji otvor za pričvršćivanje je fiksiran i osigurava poravnanje uređaja. Ostale karakteristike samog uređaja i cemu možete videti OVDE.

ZIGZAG PLUS mehanički uređaj omogućava korisniku efikasno kretanje koristeći klasičnu tehniku Prusik sistem remenica. Frikcioni lanac pruža preciznost i fluidnost tokom kretanja. Kolotur je montiran na zaptivenim kugličnim ležajevima. Može se koristiti na udvojenim užadima ili na jednom užetu, pružajući veliku svestranost. Donja rupa za pričvršćivanje sa visokoefikasnim zakretanjem obezbeđuje stabilno i pravilno postavljanje mehaničkog Prusika i optimalno klizanje užeta kroz uređaj. Ostale karakteristike samog uređaja i cemu možete videti OVDE.

 
U daljem tekstu će naziv ZIGZAG označavati i model ZIGZAG i ZIGZAG PLUS.
 

Uređaj za napredovanje sa dvostrukim užetom

 

DdRT

ZIGZAG je u osnovi dizajniran za kretanje unutar stabla tokom faze rada: kretanja po granama, uspona i spuštanja.

 

 

Uređaj za napredovanje sa jednim užetom

 

SRT

ZIGZAG se može koristiti na pojedinačnom užetu samo u kombinaciji sa pomoćnom kočnicom CHICANE.

 

 

Samoosiguravanje na radnoj stanici

 

Prilikom sečenja, ZIGZAG se može koristiti za osiguranje i stabilizaciju drvoreda, bez promene podešavanja koja se koristi za kretanje unutar drveta. Mora se koristiti drugi nezavisni sistem.

 

 

Sistem za hitnu evakuaciju

 

Instaliran na užetu dovoljne dužine, ZIGZAG može funkcionisati kao sistem za hitnu evakuaciju, npr. tokom faza pristupa ili prilikom demontaže na prtljažniku.